Úrazové připojištění

Informační web na téma úrazové připojištění

Úrazové připojištění – rizikové typy

Rizikové skupiny ovlivňují výslednou výši pojistného nebo i samotný fakt, zda nám vůbec pojišťovna pojištění poskytne. Obdobnou situaci můžeme zažít i u půjček, jako je například hypotéka, kde její poskytnutí je vázáno na výši našeho příjmu.
Rizikovost závisí na mnoha faktorech. Ve své podstatě rozdělují pojišťovny klienty do tří skupin rizikovosti. Nerizikovou skupinu tvoří lidé pracující zejména duševně a manuálně v naprostém minimu. Druhou skupinu tvoří lidé manuálně pracující nebo takoví, u kterých hrozí větší riziko úrazu. Třetí skupina je potom tvořena zejména lidmi, kteří mají rizikové povolání nebo zájmy, jako jsou například extrémní sporty nebo adrenalinová činnost. Jestliže jste tedy vyznavačem bungee jumpingu, je možné, že vám úrazové připojištění nebude vůbec schváleno k poskytnutí. V čím vyšší rizikové skupině se nacházíme, tím větší riziko představujeme i pro pojišťovnu, která nám logicky nastaví vyšší pojistné.

Výše pojistného

Úrazové připojištění se platí měsíčně. Nastavení cílové pojistné částky ovlivňuje, jak velké měsíční splátky budeme platit. Má ale také vliv na výši případného pojistného plnění, jestliže se staneme obětí úrazu. Výši pojistné částky a tedy i výši pojistného bychom si měli pokud možno nastavit přiměřeně podle našeho platu. Není třeba se zbytečně zatěžovat, jestli nemáme příliš velké příjmy a naopak podhodnocovat pojištění, jestliže s financemi problém nemáme.

Úrazové připojištění – smrt úrazem

Vzhledem k tomu, že spousta lidí má běžně sjednané životní pojištění, měli bychom si hlídat, abychom neměli svůj život zbytečně pojištěný dvakrát. Umřít může člověk jenom jednou a to ne nutně na následky úrazu, proto životní pojištění kryje všechny možné příčiny včetně úrazu. Při tomto druhu pojištění již není nutné dále sjednávat a platit úrazové připojištění smrti úrazem, které by pak fungovalo duplicitně a pouze by nám odvádělo peníze.