Úrazové připojištění

Informační web na téma úrazové připojištění

Úrazové připojištění a druhy rizik

Úrazové připojištění lze uzavřít také na konkrétní rizika. Jako hlavní pojištění se uzavírá pojištění smrti úrazem. V případě smrti následkem úrazu je pojistná částka vyplacena blízkým osobám, které jsou uvedeny jako osoby oprávněné. Ostatní druhy úrazového pojištění jsou značeny jako připojištění. Patří sem pojištění trvalých následků po úrazu nebo například pobyt v nemocnici v důsledku úrazu.

Úrazové připojištění a trvalé následky po úrazu

Pokud se nám stane úraz, po kterém nám zůstanou trvalé následky, a máme pro tento případ sjednáno úrazové připojištění, můžeme si o takovéto plnění zažádat. Důležité je ale vědět, že hlavní slovo má v tomto případě lékař. Obvykle ovšem nestačí náš běžný ošetřující lékař, ani lékař, který nás ošetřoval bezprostředně po zranění. Musí se jednat o lékaře, se kterým má pojišťovna sjednaný kontrakt. Tento lékař nás musí prohlédnout a na základě vyšetření pak stanoví, zda bude plnění poskytnuto nebo nikoliv. Vyšetření ovšem probíhá až po několika letech od úrazu a hodnotí se při něm celkový zdravotní stav. Takovéto úrazové připojištění je možné sjednat na určitou pojistnou částku, z které se po úrazu vyplácí obvykle určitý vypočítaný násobek této pojistné částky. Aby byla pokryta plněním i doba těsně po úrazu nebo během úrazu, musíme mít sjednáno úrazové připojištění tělesného poškození nebo denního odškodného. V prvním případě je pro výši plnění důležitý stupeň fyzického poškození, u druhého potom doba nutná k zotavení. U denního odškodného lze sjednat také připojištění pro pobyt v nemocnici po úrazu.

Kdy úrazové připojištění sjednat?

Jak jsme již řekli, úrazové připojištění je velmi variabilní a lze jej tedy uzavřít na krátkou dobu s konkrétním omezením na čas i místo. Je ho vhodné uzavřít pokud se například chystáme na hory, kde hrozí riziko zranění. Pokud si chceme úrazové připojištění uzavřít dlouhodobě jako prevenci před nečekanými událostmi, musíme počítat s tím, že výše pojistného bude záviset i na tom, do jaké rizikové skupiny nás pojišťovna zařadí.