Úrazové připojištění

Informační web na téma úrazové připojištění

Co je to úrazové připojištění?

Úrazové připojištění je produkt, který nabízejí všechny komerční pojišťovny a většina zdravotních pojišťoven. Co pro nás úrazové připojištění znamená? Nejde o žádné spoření, jako je třeba stavební spoření. Ale přesto bychom ho za investici považovat mohli. Jedná se o investici, která nás chrání v případech úrazu, kdy bychom mohli přijít o příjmy ze zaměstnání, které bychom nemohli v důsledku úrazu vykonávat.

K čemu úrazové připojištění slouží?

Ve své podstatě je úrazové připojištění produkt, který nás chrání, pokud se nám stane úraz a my nebudeme schopni po delší dobu vykonávat své zaměstnání, a tedy nebudeme pobírat svou běžnou mzdu. Úrazové připojištění tak můžeme chápat jako pojištění před finanční nouzí spojenou s úrazem. Na rozdíl od jiných investic, u úrazového připojištění pravděpodobně nebudeme doufat v návrat investovaných peněz. Ten by totiž znamenal závažný úraz na naší straně. Plnění úrazového připojištění je závislé na druhu úrazového připojištění, které jsme uzavřeli. Dále si musíme uvědomit, že závisí na názoru posuzujícího lékaře. Ten hodnotí například u vážných případů úrazů, jaké bude mít pojištěný trvalé následky po zranění. V případě úrazu s následkem smrti je pojistná částka vyplacena pozůstalým. Vše ale vždy záleží na konkrétním druhu pojištění, který jsme uzavřeli.

Jak je možné úrazové připojištění sjednat?

Úrazové připojištění je velice variabilním produktem. Lze jej sjednat čistě samostatně, nebo jako doplněk k jiným druhům pojištění. Běžně se sjednává jako doplněk k životní pojistce. Navíc je možné jej sjednat jen pro určité situace nebo časový horizont. Můžeme ho uzavřít například jen pro pracovní dobu nebo jen pro volný čas. Časté je také jako doplněk k cestovnímu pojištění, kdy se bude úrazové připojištění vztahovat pouze na dobu cesty. Běžně je uzavíráno také skupinově například na školní výlety. Co se výše pojistného týče, je závislé také na profesi a koníčcích pojišťovaného, které souvisí s pojmem rizikové skupiny.